Foto: IKL    

IKL persbericht

Bosbeheer in een notendop

Gepubliceerd: 13 januari 2017

Laatste update: 13 januari 2017

Natuur- en milieugroep Animo
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Natuur- en milieugroep

Door: stichting IKL
 www.natuurgroepanimo.nl

Intro

Op dinsdag 7 februari om 19.00 uur organiseert stichting IKL een cursus over bosbeheer in het Lees- en Ontmoetingspunt LOP (Molenhoek, Winkelcentrum, Prinsenweg 3c ).

De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkdag. In de theorieavond zullen verschillende aspecten van het bosbeheer aan de orde komen zoals beheermaatregelen maar ook de cultuurhistorische en ecologische aspecten. Ook enkele dier- en plantensoorten die speciale aandacht nodig hebben worden uitgelicht. Daarnaast zullen verschillende typen handgereedschap besproken worden. Dit onderdeel is belangrijk bij de praktijkdag die volgt na deze bijeenkomst. Op de praktijkdag gaan de deelnemers actief bomen zagen om een oude grens weer visueel zichtbaar te maken. Het vrijkomende hout zal verdeeld worden over de vrijwilligers. Het ligt in de bedoeling om de historische, maar nog steeds actuele grens Limburg – Gelderland weer zichtbaar te maken.

 De stichting IKL heeft als motto 'Alle Limburgers maken Limburg mee' en wil zoveel mogelijk mensen actief laten deelnemen in het beheer van het landschap. Al ruim 34 jaar zet stichting IKL zich met hart en ziel in voor het behoud en ontwikkeling van landschap, natuur en cultureel erfgoed in Limburg. Samen met tal van partners en circa zevenduizend vrijwilligers is IKL in al die jaren uitgegroeid tot een uiterst belangrijke en waardevolle speler voor het behoud van onze waardevolle omgeving. We ondersteunen vrijwilligers onder andere met het organiseren en begeleiden van werkdagen in samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar. 

 De theorie bijeenkomst duurt ongeveer 3 uur en is bedoeld voor mensen die actief een bijdrage willen leveren in het landschap. De praktijkdag is op zaterdag 18 februari. Het thema is bos-/natuurbeheer met een praktische invulling gericht op hakhout en zal gegeven worden door Wouter Jansen van de stichting IKL.

Als er genoeg belangstelling is kan er een groep komen die dit vaker gaat doen. 


Aanmelden

Dit kan door een mail te sturen naar: w.jansen@ikl-limburg.nl


Dit project is mede gefinancierd door: