Foto: Annemarie Eras    

Excursie B.S. De Grote Lier gaan naar rioolwaterzuiveringsbedrijf Nijmegen

Gepubliceerd: 30 juni 2016

Laatste update: 30 juni 2016

Natuur- en milieugroep Animo
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Natuur- en milieugroep

Door: Annemarie Eras
 www.natuurgroepanimo.nl

Intro

Excursie 30 mei 2016: groepen 6a en 6b van Basisschool De Grote Lier gaan naar het rioolwaterzuiveringsbedrijf Nijmegen.

's Morgens, in de stromende regen, reden wij naar het rioolwaterzuiveringsbedrijf in Nijmegen. Daar wachtte Anne-Marie van de Winckel, educatief medewerkster van het bedrijf ons op. Het valt de leerlingen op dat het bedrijf niet lekker ruikt. Dat klopt. Wat je in de WC doet, gaat na het doortrekken via een lang buizenstelsel naar grote waterbassins die bij het bedrijf liggen. Daarom staan er in het bedrijf grote silo's, waar bacteriën het werk doen en het water zuiveren.

En dan begint de schoonmaak. Ongeveer 95% van de vervuiling haalt de zuiveringsinstallatie uit het water. Wat overblijft na de zuivering van het afvalwater, het zuiveringsslib, wordt gebruikt als brandstof in energiecentrales. De voorwas: het rioolwater stroomt door een soort zeef, die grotere stukken afval afvoert naar een container voor de afvalcentrale. De hoofdwas: In het tweede bassin wordt het rioolwater gemengd met heel veel bacteriën. Deze bacteriën voeden zich met afvalstoffen. Het afvalwater wordt voortdurend met een grote roerstaaf in beweging gehouden zodat er extra zuurstof kan komen. Naspoelen: na een tijd stroomt het water met de bacteriën naar het volgende bassin. Hier zakken de bacteriën naar de bodem. Dan gaan ze weer terug naar het eerste bassin. Het restant, het zuiveringsslib, komt in tanks terecht. Na bewerking ontstaat gas. Dit gaat voor de energievoorziening naar de afvalstoffencentrale: de ARN. Het schoongemaakte water stroomt terug in de rivier.

Anne-Marie liet ons 2 potjes water zien. Een zag er vies en donker uit, het andere doorzichtig. In welk potje zit veilig water? De leerlingen kozen het juiste potje: dat met het donkere water. Het potje met het doorzichtige water moet nog worden gezuiverd.

We bekeken de bassins en hoe de waterzuivering in zn werk gaat. Het bassin waar de hoofdwas werd gedaan leek net een bubbelbad.Intussen had iedereen honger gekregen en reden we weer schoolwaarts na Anne-Marie hartelijk te bedanken voor haar leuke en leerzame uitleg.


Natuurgroep Animo:

Annemarie Eras,

Menno Tjon Pon Fong en Jan Alderhout