Foto: Jan Alderhout

Zwerfvuilproject Adalbertschool

Gepubliceerd: 01 oktober 2014

Laatste update: 29 oktober 2014 2014

Natuur- en milieugroep Animo
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Eind september, begin oktober hebben 80 leerlingen van de Adalbertbasisschool in Mook prima werk geleverd. In het kader van het Opschoonproject van Natuur- en Milieugroep Animo kwam de promobus van Nederland Schoon voor de deur en werden gastlessen gegeven over plastic zwerfvuil. Hierna gingen de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 zelf aan de slag: eerst werden stripverhalen getekend en opstellen geschreven, daarna de straten van Mook schoon gemaakt (11 vuilniszakken vol) en tenslotte is het ingezamelde afval verwerkt tot speelgoed. Groep 8 is druk aan de slag geweest op het stationsterrein en heeft, tussen het boswerk door, ook nog 7 zakken zwerfvuil ingezameld. Alle activiteiten zijn ondersteund door behulpzame ouders. De leerkrachten kunnen trots zijn op hun leerlingen en Animo is dat op de hele school. Hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Door: Menno Tjon-Pon-Fong
 www.natuurgroepanimo.nl

Intro
Google
Natuur- en milieugroep