Foto: Bert Janssen

Spoorzone flink opgeschoond

Gepubliceerd: 04 september 2015

Laatste update: 04 september 2015

Natuur- en milieugroep Animo

Zaterdag 3 oktober heeft ANIMO bij haar maandelijkse werkzaamheden ondersteuning gekregen van de werkgroep Praktisch Natuurbeheer IVN Rijk van Nijmegen. Erg veel opslag van bramen is tussen de heidestruiken verwijderd evenals vogelkers en wilg. Het middenstuk (vak 2 en het zuidelijk stuk van vak 3) is nu grotendeels opslagvrij. Onze maandelijkse werkzaamheden vragen nog om veel inzet.

Zo willen we op het deels opengelegde bos heideplagsel en zaad van heide uitstrooien. In vak 3 zijn twee locaties die geplagd dienen te worden omdat het te dichte graszoden vormt. Dit jaar is het gebied ook twee keer bezocht door de Helicon Opleidingen MBO Nijmegen. De eerste keer door zowel de afdeling Tuin, Park & Landschap en Toegepaste Biologie, de tweede keer door leerlingen van het tweede jaar Toegepaste Biologie. Aspecten die aan bod kwamen waren o.a. waar rekening mee te houden bij het opstellen van een beheerplan. Het opdoen van soortenkennis en inventarisaties werden met veldwerk in de praktijk gebracht. Vanwege de goede bereikbaarheid per trein vanuit Nijmegen is dit een ideaal studie terrein. Het is de bedoeling jaarlijks een of meerdere keren de Spoorzone als onderzoeksterrein voor het veldwerk te bezoeken.


Natuur- en milieugroep

Door: Bert Janssen
 www.natuurgroepanimo.nl

Intro
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print