Foto: Bert Janssen  

Eerste seizoen schooltuin de Grote lier zit erop!

Gepubliceerd: 17 oktober 2015

Laatste update: 17 oktober 2015

Natuur- en milieugroep Animo

Op dinsdag 13 oktober om 13.00 uur kwam de oranje stoet leerlingen van groep 8 vrolijk kletsend aanfietsen op Middelwaert, om voor de laatste keer hun tuintjes te verzorgen. Helaas viel er niet veel meer te oogsten, alleen de Chinese kool en wat prei konden ze mee naar huis nemen.

Onkruid en resten van de afgeoogste groenten werden op de composthoop gegooid. Vervolgens haalden ze kruiwagens vol mest van de grote hoop champignonmest dat Middelwaert voor zijn leden besteld heeft. Die mest werd over de grond verspreid, zodat die nu winterklaar is. Voor het laatst dronken we samen in de kantine limonade, waarbij Ria Kluts trakteerde op spekjes snoep en pepernoten. De leerlingen zeiden dat ze hadden genoten van het tuinieren en dat ze veel geleerd hadden. Ze bedankten hun leerkracht Joy de Jong en de vrijwilligers Lenneke (ouder) en Bert en Gérard (van Animo), en in het bijzonder gastvrouw Ria Kluts van Middelwaert voor de hartelijke ontvangst. Ook dank aan verschillende andere ouders en leden van Middelwaert en Animo die in de loop van de zomer hebben geholpen.  

Vanaf half maart 2016 zullen de twee klassen van groep 6  aan hun seizoen tuinieren gaan beginnen. De tuin wordt uitgebreid tot 200 m2. Zo hopen we dat het schooltuinprogramma een vast onderdeel zal worden van het lesprogramma van de Molenhoekse basisschool.


Natuur- en milieugroep

Door: Gerard Gruben
 www.natuurgroepanimo.nl

Intro
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print