Foto: Mark van Doorn

Wandeling in Spoorzone met wethoude Baneke

Gepubliceerd: 19 juli 2015

Laatste update: 19 juli 2015

Natuur- en milieugroep Animo

Op 22 juni waren wethouder Baneke en de ambtenaren Johan Knoops en Sandra Schoonderbeek uitgenodigd om tijdens een wandeling door de Spoorzone zich te laten bijpraten over de werkzaamheden die Animo hier verricht. Op deze eerste dag in de meteorologische zomer waren paraplu’s geen overbodige luxe. Fikse regenbuien gaven het gebied een fris uiterlijk. In een kort inleidend verhaal gaf Animo aan dat naast activiteiten zoals het schoolproject zwerfafval, nationale opschoondagen, natuurwerkdagen, padden overzetacties en schooltuin, ook deze Spoorzone al jaren het werkveld van Animo is.

Het gebied staat onder natuurfreaks bekend om haar grote diversiteit aan flora en fauna. Rode lijstsoorten, vele beschermde soorten en wellicht de locatie met de grootste bremraap-populatie maken dit gebied tot een waar Eldorado. Het gebied dreigt dicht te groeien en daarmee te devalueren tot bos. Opslag van acacia, wilg, vogelkers, braam en vergrassing leveren continu werk op.

Deze wandeling had tot doel om de gemeente te laten zien welke werkzaamheden we hier verrichten, hoe we educatief met schoolkinderen in dit gebied bezig zijn en welke plannen er voor de komende jaren liggen. Deze plannen zijn door Cyril Liebrand van EUReco in een beheerplan vastgelegd. Cyril heeft ons op enthousiaste wijze tijdens deze rondleiding diverse aspecten van het beheerplan uitgelegd.

In het plan Heiderijk is deze zone uitermate belangrijk als verbindingszone van reptielen tussen Mookerschans, Heumense Schans en Mulderskop. Prioriteit ligt bij het tot stand brengen van de verbinding bij het bruggetje in het noordelijke deel van de Spoorzone.

In het  uitgedunde bosje werden tal van kiemplantjes ontdekt en het vingerhoedskruid bloeide welig. Nu nog afwachten of de heide hier gaat opkomen.  Bij het insectenhotel werd slechts een enkel bijtje waargenomen. De zomer mag dan wel begonnen zijn maar tijdens regenbuien en een temperatuur van slechts 14°C kun je niet veel meer verwachten. De bremrapen waren nog wel volop te bewonderen!  Op de vraag van Pepijn Baneke wat de diverse open plekjes betekenden legde Cyril uit dat dit kleine plagplekjes zijn met de hellingen aan de noordkant. Hier kunnen hagedissen zich mooi opwarmen.

Ter afsluiting hebben we nog over de mogelijke bedreiging gesproken van dit bijzondere gebied. Er ligt nog altijd een bedrijvenbestemming op. Onze wens om hier natuurbestemming aan toe te kennen is volgens de gemeente-afvaardiging echter een politiek besluit dat in samenhang moet worden gezien  met de revitalisering van het bedrijventerrein Korendal.
Natuur- en milieugroep

Door: Bert Janssen
 www.natuurgroepanimo.nl

Intro
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print