Terug naar vorige pagina

Mook, Molenhoek, Plasmolen, Middelaar, de Bisselt
Intro Over ons Meedoen Agenda Archief Contact Leden
Natuur- en milieugroep

Copyright © All rights reserved.

Mail: info@natuurgroepanimo.nl?subject=Reactie op website:&body=Beste Animo-medewerker,Met vriendelijke groet,

in opdracht van Stichting Natuur- en milieugroep Animo, KvK 09183663

Doorzoek onze website

Natuur- en milieugroep Vlinderwei Plasmolen

Vlinderweide Plasmolen                                                                  

Opening Vlinderwei Plasmolen.

In het bijzijn van een 50-­tal belangstellenden werd op vrijdag 9 juni is de Vlinderwei aan de Broekweg in Plasmolen officieel geopend door dhr. Baneke (gemeente Mook en Middelaar) en Gerdien Bos (Vlinderstichting). Na een korte toespraak onthulde wethouder Baneke tezamen met Bernadette van Noort het informatiebord over vlinders en wilde bijen. Daarna vertelde Gerdien Bos van de Vlinderstichting wat over het belang van terreintjes als de Vlinderwei voor een aantal vlindersoorten.

Vervolgens werden er in de zon (gelukkig na alle hoosbuien van die ochtend) een aantal vlinders (groot koolwitjes) losgelaten. Tot slot was er voor de  geïnteresseerden een kleine rondleiding over het terrein. Naast de vrijgelaten groot koolwitjes lieten zich ook enkele bruine zandoogjes, hooibeestjes, groot  dikkopjes en kleine vossen zien.   

            

De Vlinderwei in Plasmolen

Het idee om in Middelaar/Plasmolen een vlinderwei te maken is ontstaan naar aanleiding van het Idylle-­‐project van de Vlinderstichting. Dit is een landelijk project waarbij op zoveel mogelijk plekken in het land “bloemenweides voor vlinders, bijen en mensen” aangelegd worden met hulp van subsidie beschikbaar gesteld door de Postcode loterij.

De gemeente heeft een aantal plekken ter beschikking gesteld, waarvan we het  terrein aan de Broekweg in Plasmolen als meest gevarieerd en kansrijk hebben uitgekozen. De kansen voor vestiging van vlinders zijn redelijk goed, aangezien in buurgemeenten twee goede vlindergebieden aanwezig zijn; de Bruuk in Groesbeek en de Gebrande kamp in Milsbeek.


Begin 2015 is een aantal vrijwilligers aan de slag gegaan om van dit door berken, wilgen, bramen en pitrus overwoekerde  terrein een vlinderweide te maken. De eerste werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van de boompjes, pitrus en bramen. Tevens is de voedselrijke bovenlaag afgegraven en aan de randen van het terrein neergelegd. Daarna hebben wij delen ingezaaid en diverse struiken geplant. Om de groei van gras in te perken en kosten te besparen zijn  grote delen ingezaaid met hooi uit een ander natuurterrein: het Schildbroek in Groesbeek. Op de voedselrijke randen hebben wij een inheems zaadmengsel gestrooid en enkele wilde planten geplant. Natuurlijk heeft het tijd nodig voor zoiets goed ontwikkeld is, maar we zijn trots op wat we al bereikt hebben. Wekelijks wordt het aantal vlinders gemonitord. In de toptijd in juli zijn er ruim over de honderd vlinders tegelijk aanwezig op het terrein. Veel graslandvlindersoorten hebben dit terrein binnen twee jaar ontdekt, zoals kleine vuurvlinder, oranje zandoogje, hooibeestje, koevinkje, bruin blauwtje en geelsprietdikkopje.   

Verder zijn er natuurlijk ook diverse andere insecten, zoogdieren en vogels die van dit terrein profiteren, zoals goudkever, weidebeekjuffer, wespspin, das, dwergmuis, geelgors, boompieper en roodborsttapuit.  Ook kwamen er uit onderliggende zaadbank enkele bijzondere plantensoorten op, zoals pilzegge, moerasdroogbloem, gele droogbloem, duits viltkruid en klein vogelpootje.     


Zowel de gemeente als de Vlinderstichting hebben bijgedragen aan de bekostiging van de aanleg. Het hek en het bankje zijn gemaakt door Natuurmonumenten van lokaal hout. Om het verdere onderhoud van het terrein te bekostigen wordt er jaarlijks in Middelaar een plantjesmarkt gehouden. Bij goed weer wordt er iedere woensdagochtend op het terrein gewerkt. De gemeente werkt nog aan een struinpad dat over de  vlinderwei zal gaan lopen, waarvoor het bankje en het bruggetje al geplaatst zijn.